پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰

نمونه سوالات وپاسخنامه ماشینهای الکتریکی AC

ماشین‌های الکتریکی AC ۱۳۹۰
سوالات ۱ 
 پاسخنامه ۱  ۲
 
ماشین‌های الکتریکی AC۱۳۸۵
سوالات ۱   ۲
 پاسخنامه ۱  ۲   ۳ 
   
ماشین‌های الکتریکی AC۱۳۸۷
سوالات ۱   ۲
 پاسخنامه ۱  ۲   ۳ 
 
ماشین‌های الکتریکی AC۱۳۸۶
سوالات ۱   ۲
 پاسخنامه ۱  ۲   ۳ 
 
ماشین‌های الکتریکی۱۳۸۹ AC
سوالات ۱  
 پاسخنامه ۱  ۲   ۳ 
 
ماشین‌های الکتریکی ۱۳۸۸ AC
سوالات ۱   ۲
 پاسخنامه ۱  ۲  
 
 
 
نوشته شده توسط vahid در 9:43 |  لینک ثابت   • 
 
نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

ابزار تماس با ما